Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Pocket Read it Later Button

Mô tả

This plugin lets you easily add the LPocket Read it Later Button to your WordPress blog via a shortcode.

Simply install the plugin and insert the shortcode where you want. You can also hardcode the shortcode into your theme templates.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload getpocket directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Enter the shortcode into any post, page or template

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Pocket Read it Later Button” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp