Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Get Json Api

Mô tả

If you need to get the information from another site or your site using JSON API (https://wordpress.org/plugins/json-api/) you can use this plugin.
For slideshow this plugin use Cycle2 (http://jquery.malsup.com/cycle2).

Shortcode

[getapi url="www.mysite.com" limit="5" type="[CYCLE or LIST]"]:
  • url: url before ?json=get_recent_posts

  • limit: number element of json result

  • type: “Cycle” is a slideshow of thumbs or “List” is the list of post titles

Cài đặt

  1. Upload the get-json-api folder to the /wp-content/plugins/ directory or install directly through the plugin installer.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress or by using the link provided by the plugin installer.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Get Json Api” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp