Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Get Data

Mô tả

By using Get Data Plugin, you can get content by URL and insert data in header or footer.

Features:

 • Get content by url
 • Insert content in header or footer
 • Using start/end element
 • You can allow/disallow getting data

Support: EDC.

Ảnh màn hình

 • In Dashboard
 • Show code

Cài đặt

 • Upload the Get Data plugin to your blog, Activate it.
 • Go to Get Data from menu.
 • Insert code in header.php.
 • Insert code in footer.php.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Get Data” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.4

 • Update: Function.

1.3

 • Update: Function.

1.2

 • Update: Function.

1.1

 • Update: Function.