Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

GA Code

Mô tả

GA Code is a simple method to use Google Analytics to track your website!

Ảnh màn hình

  • https://phpsec.com.br/includes/gacodee.png

Cài đặt

  1. Upload folder /ga-code/ to the /wp-content/plugins/ directory

  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

  3. Configure your GA Code in Menu page

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“GA Code” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

GA Code 1.0 – was created

GA Code 1.0.1 – Added new layout and fix minor bugs

GA Code 1.0.2 – Added new Google Analytics snippet