Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

FullscreenWidth

Mô tả

FullscreenWidth is a very simple Plugin, that adds a input field to change the editarea width, next to the toolbar buttons at the fullscreen view.

The standard width of the WordPress editarea is 647px, for some reasons this was to small for me. FullscreenWidth let you change the desired width on the fly by simply type widith in the input box. Afer you click elsewhere on the screen the width of the editarea is changed.

Note: The width is set as long you dont reload the browser.

Ảnh màn hình

  • Fullscreen Editor view of the installed Plugin.

Cài đặt

  1. Install easily with the WordPress plugin control panel or manually download the plugin and upload the folder jog_fullscreen_width to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. That’s it. You’re ready to go! Test it in your fullscreen edit window

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“FullscreenWidth” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial public release