Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Floating Section Elementor

Mô tả

Make section in elementor floating used for floating bar or floating navbar or floating menu

Cài đặt

  1. Download, unzip and upload to your WordPress plugins directory
  2. Activate the plugin within you WordPress Administration Backend
  3. How To Use ? Please see this youtube video [https://www.youtube.com/watch?v=I9fc3gblkCk]

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Floating Section Elementor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2

  • Make this plugin working with landingpress theme

1.0.1

  • Update readme text

1.0.0

  • First Public release