Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Floating Feedback – Dev Peoples

Mô tả

Floating feedback form for your website.
You just need to install and activate the plugin.
In the admin panel, select the necessary settings and your form is ready for use.
Enjoy!

Cài đặt

  1. Install the plugin from the plug-in store.
  2. Activate the plugin
  3. Configure the plugin (Settings -> Floating Feedback)

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Floating Feedback – Dev Peoples” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Floating Feedback – Dev Peoples” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Floating Feedback – Dev Peoples” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.