Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Fixed Future Posts

Mô tả

If you are not logged in, it will not hide the current public posts. ( Only one generation, but allows the future of the article published. )
公開記事を更新(予約投稿)した状態であっても、..訪問者が予約投稿前の記事を閲覧できるようになる

Cài đặt

  1. Upload the fixed-future-posts folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Fixed Future Posts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • first release