Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Fish Tail

Mô tả

You site looks too modern? Add some goodness straight from the 90s!

A magnificent school of fish will follow the cursor on your website whenever you go.

Ảnh màn hình

  • Even real diving is not that cool

Hỏi đáp

Who inspired the creation of this?

Old website of really good diving center. It somehow survived with such fish tail
up until 2020.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Fish Tail” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First Stable release