Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

FirePHP / Firebug PHP Integration

Mô tả

Adds FirePHP Integration, php function fb(…) etc.
More information of usage http://www.firephp.org.
Can be easily used with Mozilla Firefox’s FireBug extension FirePHP.

Cài đặt

  1. Upload folder ‘firephp’ to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Install Firebug & FirePHP extensions for Firefox or chrome-firephp
  4. Try output variables using function fb, like fb($exampleVar); And see browse them on Firebug console.

Hỏi đáp

N/A

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Installed it, put an fb() query into my plugin and it comes out in FirePHP. Perfect
Đọc tất cả 5 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“FirePHP / Firebug PHP Integration” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0 Initial commit