Feed Social Sidebar

Mô tả

Display your social feeds from Instagram, Twitter and Pinterest inside a sidebar.
This solution is discreet and won’t force you to have a custom plugin to match your website.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Feed Social Sidebar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Upload from the first version of the plugin.