Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Feed JSON

Mô tả

Adds a new type of feed you can subscribe to.
http://example.com/feed/json or http://example.com/?feed=json to anywhere you get a JSON form.
http://example.com/feed/json?callback=callback or http://example.com/?feed=json&callback=callback to anywhere you get a JSONP.

Cài đặt

  1. Upload the entire feed-json folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Feed JSON” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.10 Janualy 18, 2017

fix showing notice with add_feed()

1.0.9 April 28, 2014

Source code refactoring.

1.0.7 November 13

Add caching for JSON feed, fix no tags/categories notice.
thx tlovett1 !

1.0.6 August 9, 2013

add template filter hook

1.0.5 August 9, 2013

Bug fix.

1.0.4 July 11, 2013

source code refactoring

1.0.3 June 10, 2013

source code refactoring

1.0.2 February 17, 2012

Bug fix.

1.0.1 July 28, 2011

Bug fix.

1.0.0 February 15, 2011

Initial release.