Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Fancybox Plus

Mô tả

A wordpress plugin which implements Fancybox.

Fancybox does the same as lightbox, but in a much nicer way. Fancybox Plus plays videos from
YouTube, blip.tv and Vimeo.

This plugin automatically enhance image links to use Fancybox. It has the same functionality as the wordpress plugin Lightview Plus

This plugin uses jQuery as Javascript Framework.

Cài đặt

Read installation instructions on my website

Lies die Installationsanweisungen auf meiner Webseite

Hỏi đáp

Read the FAQs on my website

Lies die FAQs auf meiner Webseite

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Fancybox Plus” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • [FIX] Feed appereance

1.0

  • [NEW] first release