Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Fancy Posts Widget

Mô tả

Another posts widget plugin

 • Support http://www.arb4host.net

Features

 • Day range.
 • Multiple Styles.
 • Category filter.
 • Order by date, most commented, most viewed or random.

Ảnh màn hình

 • Widget options

Cài đặt

 • Download the latest version of the plugin to your computer.
 • With an FTP program, access your site’s server.
 • Upload the plugin folder to the /wp-content/plugins folder.
 • In the WordPress administration panels, click on plugins from the menu on the left side.
 • You should see the “Fancy Posts Widget” plugin listed.
 • To turn the plugin on, click “activate” on the bottom of the plugin name.
 • You should have now a new menu item called “Fancy Posts Widget” in your widget menu.

Tested on

 • MySQL 5.1.26
 • Apache 2.2.11
 • Linux
 • Explorer 8
 • Safari 4.1
 • Firefox 3.5
 • Chrome 5.1
 • Opera 9.6

Hỏi đáp

No questions.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Fancy Posts Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.4

 • Added Date & Excerpt options.
 • Improved HTML & CSS.

1.3

 • Minor update.

1.2

 • Minor update.

1.1

 • Minor update.

1.0

 • Initial release.