Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

FancyBox

Mô tả

This plugin uses the jquery implementation of fancybox and makes use of [attr] style selectors by adding a section to the wordpress header.

For more information and examples of slimbox visit:

FancyBox

Ảnh màn hình

  • Fancybox in action.

Cài đặt

  1. Upload fancy-box directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload fancy-box directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

7 Tháng Hai, 2017
Why would anyone give this plugin 1 star? It's a fantastic little plugin. I use it on my site. You can see how it works beautifully on my gallery. So two fingers up to those 1 star folk!
Đọc tất cả 9 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“FancyBox” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp