Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

ExXmlRpc for WordPressPost

Mô tả

ExXmlRpc for WordPressPost is a plugin to post to WordPress from WordPressPost.
*Interface with WordPressPost and WordPress.

The WordPressPost is windows software which can post to WordPress without using browser.
Requires this plugin to post from WordPressPost, and ExXmlRpc doesn’t work without WordPressPost.

[日本語の説明]
You can check more information at the following site.
http://wp.nethmk.com (The description is only Japanese.)

Arbitrary section

Ảnh màn hình

  • WordPressPost ( windows software )
  • Support Media library.
  • Support to easy edit images.
  • Support to embed youtube movies.

Cài đặt

  1. Upload exXmlRpc.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

A question that someone might have

Does the ExXmlRpc need to software other than this?

An answer to that question.

Need The WordPressPost(Windows software).

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“ExXmlRpc for WordPressPost” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2.0.7

  • first releace version.

0.2.0.8

Fix the search function of past articles.

0.2.0.9

Fix the search function of past articles.

0.2.0.9
Fix the search function of past articles.