Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Extension BBcode Bata

Mô tả

 • Font Bold: [b][/b]
 • Font Italics: [i][/i]
 • Font Underline: [u][/u]
 • Font Strikethrough: [s][/s]
 • Font Size: [size=][/size]
 • Font Color: [color=][/color]
 • Font center: [center][/center]
 • Text Quote: [quote][/quote] OR [quote=][/quote]
 • URL: [url][/url] OR [url=][/url]
 • Image: [img][/img] OR [img=:][/img]
 • Un-ordered list: [ul][li][/li][/ul]
 • Ordered list: [ol][li][/li][/ol]
 • Code: OR
 • Youtube: OR
 • Google Video: [gvideo][/gvideo] OR [gvideo=:][/gvideo]
 • Spoiler: [spoiler][/spoiler] OR [spoiler=][/spoiler]
 • Line: [hr][/hr]
 • Sub script: [sub][/sub]
 • Super script: [sup][/sup]
 • Table: [table][tr][td][/td][/tr][/table] OR [table=][tr][td][/td][/tr][/table]
 • Hidden words: [hnote][/hnote]
 • Textarea: [textarea][/textarea] OR [textarea=:][/textarea]

Cài đặt

Manual Install:
1. Create a folder using ftp client ‘extension-bbcode’ at the /wp-content/plugins/ directory
2. Upload Extension BBcode Bata.php to the /wp-content/plugins/extension-bbcode directory
3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Auto Install:
1. Press Download then press activate through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Hỏi đáp

No Question ASKED!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Extension BBcode Bata” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

 • Bug fixed for 3 charector output bug
 • Bug fixed for some tags
 • Rebuild some BBcode for more feature to work