Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Express It

Mô tả

Express it is a plugin which adds like/dislike button to your post. Readers can like/dislike your post and it will save the ratings to the database. Likes are saved to your website with the help of PHP cookies. Unfortunately if reader is using incognito browser or has his cookies turned of, plugin will not save reader preference, but it will update the like/dislike in the database.

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png
  • screenshot-2.png

Cài đặt

  1. Upload the entire express-it folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016 1 reply
Probe varios plugins de este estilo y este es el que mejor resultado me dió. No le pongo 5 estrellas porque solo le falta un widget para listas los mas votados.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Express It” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp