Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Export User Data

Mô tả

Export users data and metadata to a csv or Excel fil

Ảnh màn hình

Đánh giá

26 Tháng Ba, 2019
Hi thanks for your plugin, it works perfectly as I want. But when I want to download there is notification : This plugin hasn’t been tested with the latest 3 major releases of WordPress. It may no longer be maintained or supported and may have compatibility issues when used with more recent versions of WordPress. I backup my website, ignore the notification and try the plugin.
25 Tháng Sáu, 2018
Works great in WordPress version 4.9.6. Was able to export the user meta data that I needed.
Đọc tất cả 44 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Export User Data” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Export User Data” đã được dịch qua 3 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Export User Data” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.