Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Exploit Scanner for Active Theme

Mô tả

Search the active theme files for signs that may indicate that it has fallen victim to malicious hackers.

Or use this plugin as a tool to verify the integrity of the installed theme.

Ảnh màn hình

  • No setup required.

Cài đặt

  1. Download and unzip the plugin.
  2. Copy the exploit-scanner-for-active-theme directory into your plugins folder.
  3. Visit your Plugins page and activate the plugin.
  4. A new menu item called “Theme scanner” will be available under the Tools menu.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Exploit Scanner for Active Theme” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.5

  • Searches hashes_*.json in active theme folder.

1.0.0

  • Initial release.