Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

AH Google Analytics Code

Mô tả

With this plugin you can add the Google Analytics Code (or any other analytics code) in no time to the header or footer of your theme.

DE: Das Plugin hilft Dir Deinen Google Analytics Code ruckzuck zum Header oder Footer Deines Themes hinzuzufügen. Du kannst auch jeden anderen Analytics Code (wie z.B. Piwik) verwenden.

How to use the plugin

Navigate to “Settings -> AH Google Analytics” and paste your code to the header or footer textarea. Hit the “Save” Button and you are ready.

DE: Navigiere zu “Einstellungen => AH Google Analytics” und kopiere Deinen Analytics Code in das Textfeld für den Header oder den Footer. Speichere Deine Einstellungen und Du bist fertig.

Ảnh màn hình

 • The Setting Screen screenshot-1.(jpg).

Cài đặt

 1. Upload the plugin to the /wp-content/plugins/ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Choose your options via “Settings -> AH Google Analytics”

Hỏi đáp

None at this time.

Installation Instructions
 1. Upload the plugin to the /wp-content/plugins/ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Choose your options via “Settings -> AH Google Analytics”

Đánh giá

Đọc tất cả 5 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“AH Google Analytics Code” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.7

 • Ready for WP Version 4.8.2 – Stable Version

1.0.6

 • Ready for WP Version 4.8.0 – Stable Version

1.0.4

 • Ready for WP Version 4.7.1

1.0.1

 • completely rewritten

1.0.0

 • First Release.