Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Error Tracker

Mô tả

Don’t wait for users to tell you about errors.

This plugin allows you to track errors in PHP and JavaScript using Sentry, or track JavaScript errors and view sessions with LogRocket. This plugin only handles the integration of these services. You must sign up with Sentry or LogRocket and enter the appropriate information in the settings page in order to begin tracking errors.

This plugin makes use of 3rd party services.

Ảnh màn hình

  • Just enter your app ID, or client keys, and start tracking errors.

Cài đặt

  1. Install the plugin through the WordPress plugins page, or upload the plugin files to the /wp-content/plugins/error-tracker directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ page in WordPress.
  3. Sign up for Sentry at https://sentry.io and retrieve your client key. Sign up for LogRocket at https://logrocket.com and retrieve your app ID.
  4. Click on Error Tracker in the left menu to configure the plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Error Tracker” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Build