Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

eRocket

Mô tả

Extend your theme functionality with eRocket with various modules like custom widgets and social media sharing buttons.

Features

 • Contact info widget: show company info, including links to social networks, which can helps increasing SEO score.
 • Recent posts widget: show recent posts from a specific category or all categories with 2 layouts (vertical and horizontal).
 • Social sharing buttons: scriptless social sharing buttons which is very lightweight. No JavaScript, only SVG.

You might also like

If you like this plugin, you might also like our other WordPress products:

 • Meta Box – The most powerful WordPress plugin for creating custom post types and custom fields.
 • Slim SEO – A fast, lightweight and full-featured SEO plugin for WordPress with minimal configuration.
 • Slim SEO Schema – The best plugin to add schemas (structured data, rich snippets) to WordPress.
 • Slim SEO Link Manager – Build and monitor internal links in your WordPress websites in real-time with advanced & insightful reports.
 • GretaThemes – Free and premium WordPress themes that clean, simple and just work.

Cài đặt

 1. Go to Plugins > Add New
 2. Search for “erocket”
 3. Install and activate the plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“eRocket” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“eRocket” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “eRocket” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.2.5 – 2023-05-11

 • Fix XSS in share text

1.2.4 – 2022-12-10

 • Fix contact info widget

1.2.3 – 2021-11-04

 • Fix social media widgets warnings on new WP version

1.2.2 – 2021-11-04

 • Fix social sharing warnings on new WP version

1.2.1 – 2021-01-19

 • Moving sharing
 • Fix render_block_core_social_link() error on PHP 7.4

1.2.0 – 2020-11-14

 • Added Social Media widget
 • Fix render_block_core_social_link() error on WP version 5.6

1.1.1 – 2020-10-27

 • Add option to hide post date for recent posts widget
 • Fix sharing settings when no post types are selected

1.1.0 – 2020-07-16

 • Add vertical style and image size options for recent posts widget
 • Fix icon style in the contact widget when the address is long

1.0.0

 • Initial version