Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

EnvyDoc – WordPress Plugin for Ultimate Online Documentation

Mô tả

EnvyDoc WordPress plugin can help you create unlimited online docs for your project. The plugin offers extra-ordinary features, including easy-to-use options for creating and customizing documentation for ultimate needs. This shortcode enabled plugin can make building and using with minimum effort.

EnvyDoc Management

 • General Mode
 • Classic Mode
 • Add Docs
 • Edit Docs
 • View Docs
 • Delete Docs
 • Reorder Docs
 • Section Options
 • Subsection Options
 • Top and Vertical Menu
 • Print Options
 • Email Query Options
 • Shortcode Options

Documentation and Support

Ảnh màn hình

 • EnvyDoc Sample Screen 1
 • EnvyDoc Sample Screen 2
 • EnvyDoc Sample Screen 3
 • EnvyDoc Sample Screen 4

Cài đặt

From the dashboard:

 1. Go to the WordPress Dashboard “Add New Plugin” section
 2. Search For “EnvyDoc”
 3. Install, then Activate it

From the control panel:

 1. Unzip (if it is zipped) and Upload envy-doc folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“EnvyDoc – WordPress Plugin for Ultimate Online Documentation” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1 – January 25, 2021

 • Added: Subsection Sub Options
 • Added: Image, Description & Icon Options
 • Added: Voting System
 • Added: EnvyDoc Knowledge Base
 • Added: Live Search With Filtering
 • Added: Popular Knowledge Base Widget
 • Added: Related Knowledge Base Widget

1.0 – January 20, 2021

 • Initial Release