Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Enviromon

Mô tả

This plugin adds a simple dropdown menu to the admin pages for developers and clients to understand, at a glance, what environment they’re currently viewing.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Enviromon” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp