Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

EmbedTweet

Mô tả

EmbedTweet makes embedding tweets in your posts a easy. Just link to a tweet and it will automatically turn into an embedded, fully interactive tweet.

Ảnh màn hình

  • An example of an embedded tweet.

Cài đặt

  1. Upload the EmbedTweet-directory to /wp-content/plugins/
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Create a post and link to a tweet-URL.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“EmbedTweet” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp