Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CanadaHelps Embedded Donation Form

Mô tả

Allow your supporters to donate to your charity without leaving your site.

embedcdn params:

  • id – a CanadaHelps Custom Donate Now page id
  • language – [fr or en] desired language (default: en)

Ảnh màn hình

  • [embedcdn] shortcode

Cài đặt

  1. Install and activate the plugin on the Plugins page
  2. Add shortcode to page or post content. Replace ‘your-id’ with your CanadaHelps Custom Donate Now page-id (ex. [embedcdn id="YOUR-ID"])

Hỏi đáp

How do I display my donation form in French?

Add language parameter to the shortcode.
[embedcdn id=”YOUR-ID” language=”fr”]

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“CanadaHelps Embedded Donation Form” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release