Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Embed Tidal

Mô tả

Supports:

 • Tracks
 • Albums
 • Playlists
 • Videos
 • Videos with related content

You can paste URLs – just like with YouTube videos – in any form the web player supports. E.g.:

 • https://listen.tidal.com/album/1885832
 • https://tidal.com/track/64978614
 • https://tidal.com/video/25025156

Cài đặt

Install and activate like any regular plugin. You should know the drill.

Hỏi đáp

Installation Instructions

Install and activate like any regular plugin. You should know the drill.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Embed Tidal” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Embed Tidal” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Embed Tidal” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

0.2.0

 • Refactor in to class. Thanks to paulschreiber.

0.1.1

 • Accomodate for the new playlist ID format.

0.1.0

 • Initial release