Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Embed social media

Mô tả

Simple facebook and instagram embeds without app registration. Just install and activate plugin.

Open facebook and instagram oEmbed API was deprecated on October 24, 2020 and now return an error code 400. This plugin will help you restore work of your embed.

1.0

  • Initial release.

Đánh giá

11 Tháng Năm, 2021
This pluging requires you to first create an account to their site. Shouldnt the shotcode be generated withing the plugin? Useless plugin.
28 Tháng Mười, 2020
After installing facebook and instagram, embeds work again
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Embed social media” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Embed social media” đã được dịch qua 3 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Embed social media” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.