Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

embed-javascript

Mô tả

The code can be placed inside the visual vindow, not in the HTML window.
Plugin transforms javascript shortcode to java script code with [javascript src=”http://profitshare.emag.ro/get_ads.php?zone_id=xxxxx”]

Cài đặt

  1. Install plugin and activate it on the Plugins page;
  2. Add shortcode [javascript src="http://profitshare.emag.ro/get_ads.php?zone_id=xxxxx"] to visual box page content;

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“embed-javascript” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.4

  • Lite version;