Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Embed Javascript

Mô tả

The code can be placed inside the visual vindow, not in the HTML window.
Plugin transforms javascript shortcode to java script code with [javascript src=”http://profitshare.emag.ro/get_ads.php?zone_id=xxxxx”]

Cài đặt

  1. Install plugin and activate it on the Plugins page;
  2. Add shortcode [javascript src="http://profitshare.emag.ro/get_ads.php?zone_id=xxxxx"] to visual box page content;

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Embed Javascript” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.4

  • Lite version;