Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

brackify-embed

Mô tả

[brackify bracket=”/b/3760/Best-Movie-Trilogy-of-All-Time”] shortcode
will embed the bracket from https://brackify.com/b/3760/Best-Movie-Trilogy-of-All-Time
in your post.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“brackify-embed” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp