Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

EasyRedirect

Mô tả

EasyRedirect allows WordPress Users to easily redirect any WordPress page/post using one simple tag.

Support

For support vist forums.ejump.co.uk

Cài đặt

  1. Copy easyredirect.php into your wordpress plugins folder, normally located
    in /wp-content/plugins/

  2. Login to WordPress Admin and activate the plugin

Insert a tag in the following format into any WordPress content: [redirect URL SECONDS]

So [redirect http://www.google.com 5] will redirect to google in 5 seconds

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“EasyRedirect” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp