Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Easy Google Analytics Tracking Code

Mô tả

With this plugin you can add your google analytics tracking code to your wordpress blog and
filter your traffic when:

  • Admin user is logged.
  • Editor user is logged.
  • 404 page.

Ảnh màn hình

  • Settings panel.

Cài đặt

How to install and track your blog

  1. Upload zip folder to the /wp-content/plugins/ directory or install from Plugins menu in wordpress.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Go to settings> Google analytics code.
  4. Copy your tracking code and press save button.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Easy Google Analytics Tracking Code” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp