Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Easy Backstretch

Mô tả

Upload your image(s), set the Fade In effect, the in between slides time duration and the div you would like to apply the backstrech.
Backstretch is a simple jQuery plugin that allows you to add a dynamically-resized, slideshow-capable background image to any element. The image will stretch to fit the element, and will automatically resize as the window/element size changes.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload easy-backstretch to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Navigate to Media/ Easy Backstretch to upload the images and insert your settings.

Đánh giá

Đọc tất cả 10 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Easy Backstretch” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First Deploy

0.5

*beta test