Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Draft Notifier

Mô tả

Draft Notifier sends a notification email to your blog’s admin address when a post written by a Contributor is Submitted for Review.

Cài đặt

  1. Upload the plugin to your plugins folder: wp-content/plugins/
  2. Activate the plugin (‘Draft Notifier’) from your Plugins Administration Panels.
  3. That should be it. No plugin configuration is necessary.

Hỏi đáp

To what email address is the notification sent?

The email address used is the one defined in Options -> General / Email address. This is not necessarily the same as the email address defined in the admin user’s user profile.

Đánh giá

16 Tháng Mười Hai, 2021
Great solution to send notifications when the autor write a post. Thanks for the simple plugin to solve the notifications by e-mail. Very Good, Good Job, Thanks again.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Draft Notifier” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp