Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

DP Debug Menu

Mô tả

A fast/small debugger integrated into the WordPress Admin Bar, made for identifying the template used for displaying current page.

It was built for fast debugging old projects or other people’s work.

It adds some other potentially useful informations in the dropdown list:

 • the current theme (useful for child themes)
 • total queries on current page
 • execution time

Ảnh màn hình

 • Normal display.
 • When hovering the mouse over the button.
 • Hovering the mouse on a single template.

Đánh giá

22 Tháng Chín, 2016
Very simple and handy plugin. Shows number of queries, too - very good! I like it!
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“DP Debug Menu” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

 • Updated compatibility with WordPress 5.6.1.

1.0.0

 • Modified the main contributor.
 • Updated compatibility with WordPress 4.9.1.
 • Added sticksu, danieltelbis as contributors.

0.1.1

 • Updated compatibility with WordPress 4.3.1.
 • Added new banners.
 • Added dream-production as contributor.

0.1