Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Downgrade

Mô tả

This plugin fork from: https://wordpress.org/plugins/wp-downgrade/

Contributors/autor: Reisetiger

Downgrade WordPress Core (or Upgrade)…

Follow me on Twitter to keep up with the latest updates
GraphicEdit

Links: Author Homepage

Ảnh màn hình

  • set a downgrade WordPress file
  • and update

Cài đặt

  1. Upload the “Downgrade” folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. and Done

Hỏi đáp

not yet

Installation Instructions
  1. Upload the “Downgrade” folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. and Done

Đánh giá

Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Downgrade” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Downgrade” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Downgrade” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.1

1.0.0

  • Initial release