Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Do Not Load jQuery

Mô tả

Some WordPress plugins will load jQuery into your header through the wp_head function, but at times it is not wanted. For example, you may load jQuery through Google, in which case, you will not want any of your plugins to load it. You can use this plugin rather than commenting out the code for every plugin or putting a function into each theme.

Cài đặt

  1. Unzip archive
  2. Upload the ‘do-not-load-jquery’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

How do I use Google to load jQuery?
Place the following code into ‘header.php’ of your current theme:

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Do Not Load jQuery” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp