Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Display phpBB Forums

Mô tả

Display phpBB Forums is a WordPress plugin that allows you to show nodes (Category, Forum, LinkForum) from your separate phpBB forum as primary menu in your WordPress site.
Related Links:

Ảnh màn hình

  • Administration interface in WordPress 3.8
  • Demo Display phpBB in Wordpress 3.8 localhost

Cài đặt

  1. Upload the the plugin folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Enter your store infomation details in the ‘Settings > Display phpBB Forums’ window.

Hỏi đáp

Will this work for any forum?

No, this plugin was built to only work with phpBB forum. With VBB, BB, Xenforo,… forum request an other plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Display phpBB Forums” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • First version of plugin.