Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Disk Usage

Mô tả

Your webspace is overquota? Your backup files have grown massively?
Want to know where the really big files are hidden?
This Plugin is a frontend for the Unix du command.

Ảnh màn hình

  • Version 2.0 features a treemap for files bigger than 100k.

Cài đặt

  1. Download, unzip and upload to your WordPress plugins directory
  2. activate the plugin within you WordPress Administration Backend
  3. Go to Manage > Disk Usage

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Disk Usage” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp