Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Disable Comment Url

Mô tả

This is the Simple Plugin which required no special access or control, Simple install it and it will remove the URL from your Comments Form!

Cài đặt

  1. Download and Unzip
  2. Using FTP Upload it to wp-content/plugins
  3. Go to Plugins in Your WordPress Admin and Active it!

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Download and Unzip
  2. Using FTP Upload it to wp-content/plugins
  3. Go to Plugins in Your WordPress Admin and Active it!
Is there any special requirement for this plugin

No Special requirement, simple install and activate this plugin

Do i need to customize the code of website to make it work

No code work required to make it work on your site!

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Disable Comment Url” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp