Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Disable Automatic Background Updates

Mô tả

Plugin homepage | Plugin author | Donate

This plugin disables every type of background automatic update (for core, plugins, themes, and languages) automatically, without need to manually choose any setting or option.

It is a very lightweight, it has no settings, just activate it and it works immediately.

And it’s on GitHub.

Cài đặt

  1. Upload disable-automatic-background-updates folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Disable Automatic Background Updates” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Disable Automatic Background Updates” đã được dịch qua 3 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Disable Automatic Background Updates” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.