Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Digital Board

Mô tả

Digital board for lobbies for displaying messages and ads to tenants and guests.

Ảnh màn hình

  • screenshot1
  • screenshot2

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Digital Board” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp