Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Dictionary

Mô tả

This plugin adds a widget that shows random word and it’s definiton. You can select how many words to show or override to show the exact word you need. Words are stored in data/dict.json file. You can add or update words from admin dashboard.

Ảnh màn hình

  • This is how the widget looks in twentyten, with no styling.
  • Widget options
  • Settings page

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
An interesting plugin. I just need this. But the search does not work according to. Dear developer fix please!
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dictionary” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

*Plugin’s initial publication