Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Device Detect

Mô tả

Device Detect allows you to detect the device of the user, and to easily insert into posts, pages and widgets of your website some contents only for the phones, tablets or computers.

Cài đặt

You can install Device Detect through the “Add Plugins” page of the “Plugins” menu in WordPress (Plugins => Add New => Upload Plugin). Upload the plugin file without unzipping it. You can also install it like this:

 1. Unzip the plugin file.
 2. Upload with your FTP software the “device-detect” folder, and only this folder, to your plugins directory (it should be “wp-content/plugins”).

Once you have installed Device Detect, activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.

Hỏi đáp

How can I use shortcodes in my WordPress theme?

Insert into the PHP files of your theme a code like this:

<?php echo do_shortcode('[your-shortcode]'); ?>

How to use shortcodes in comments?

Edit the “functions.php” file (create it if it doesn’t exist) of your WordPress theme and add this line of code:

add_filter('comment_text', 'do_shortcode');

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Device Detect” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Device Detect” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Device Detect” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

 • Version 1.4.6
  • Update the “mobile-detect.php” file
 • Version 1.4.5
  • Update the “mobile-detect.php” file
 • Version 1.4.4
  • Update the “mobile-detect.php” file
 • Version 1.4.3
  • Update the “mobile-detect.php” file
 • Version 1.4.2
  • Update the “mobile-detect.php” file
 • Version 1.4.1
  • Improve the security
 • Version 1.4
  • Use anonymous functions instead of “create_function”
 • Version 1.3
  • Update the “mobile-detect.php” file
 • Version 1.2
  • Update the “mobile-detect.php” file
 • Version 1.1
  • Update the “mobile-detect.php” file
 • Version 1.0
  • Initial version