Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Default Trackbacks

Mô tả

Default Trackbacks is a wordpress plugin that sends trackback to the preset URLs. It is enhanced version of the old Default Trackback.

Features:

  • Send trackback to the URLs in the list when a post status is changed from “any” to “publish”.
  • Configure the trackback URLs under WordPresss admin setting page.
  • Default setting for sending trackbacks (to send trackbacks by default or not each time publish a post).
  • Option to override default setting above at edit/new post page.

Cài đặt

  1. Download and unzip to a temporary folder.
  2. Upload all the files to your wordpress’ plugin directory so that you end up with “wp-content/plugins/default-trackbacks/default-trackbacks.php” in your blog filesystem.
  3. Activate the plugin called “Default Trackbacks”.

After you have installed and activated the plugin, you will need to key in the trackback URLs at the Default Trackbacks setting page. You can find the Default Trackbacks setting page under “Settings -> Default Trackbacks”.

Hỏi đáp

Can I use this plugin to send trackback to other websites

Yes. This is the main purpose of the plugin. You can set the trackback URLs in the setting page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Default Trackbacks” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp