Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Default Permalink

Mô tả

The process to Prevent the Use of a multi-byte URL of the default permalink.Multi-byte URL can be specified when the user explicitly specified.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload plugin-name.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place <?php do_action('plugin_name_hook'); ?> in your templates

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Default Permalink” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

This version fixes a security related bug. Upgrade immediately.