Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

debugWP

Mô tả

DebugWp will place a new toolbar at the bottom of your wordpress site only visible to Administrators that shows information about any particular page you are looking at.

The WordPress Debug information includes :

 • Total Queries
 • Execution Time
 • Object Information
 • Page Type
 • Front Page
 • Post Type
 • Page Template
 • Queued Scripts
 • Done Scripts
 • Loaded Scripts
 • Loaded Styles
 • Site Information
 • Bot Status
 • Posts Per Page
 • Active Theme

You can read more about DebugWP on our blog article

Cài đặt

 1. Upload the debugwp folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

The debug toolbar will appear at the bottom of front end pages if you are logged in as an administrator.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“debugWP” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp