Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Debug Bar Widgets

Mô tả

Debug Bar Widgets adds a new panel to the Debug Bar that displays all registered widgets.

It could be helpful to developers who want to check whether custom widgets are registering properly.

This plugin requires that the Debug Bar plugin be installed and activated.

Want to help make this plugin better? Pull requests are welcome.

Cài đặt

  1. Upload the debug-bar-widgets folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. When viewing the Debug Bar overlay, select the “Registered Widgets” panel

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Debug Bar Widgets” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Improvement: Remove use of deprecated create_function
  • Improvement: Miscellaneous code cleanup
  • Tested against 4.9

1.0

  • Initial release