Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Debug Bar Hook Log

Mô tả

Adds a new tab to Debug Bar that displays the hooks that were called during the page request.

You can live-filter the hooks that are displayed to hide noisy information like translation, options, and sanitization

Clicking on a hook will expand it to show the arguments that were passed to the hook

Cài đặt

  1. Install and activate Debug Bar, which is a prerequisite plugin
  2. Upload Debug Bar Hook Log to the /wp-contents/plugins/ folder.
  3. Activate the plugin from the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Debug Bar Hook Log” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.3

  • Clean up code
  • Remove Filter class files

0.2

  • Added a search box for filtering hooks

0.1

  • Initial release